1.6.2018 - Branný den na 1. stupni

vložil/a Irena Matušková

         

Středeční výuku ve škole jsme si zpestřili na prvním stupni branným dnem, který nás naučil jak se chovat v krizových situacích.Žáci v rámci branného dne procházeli různá stanoviště.

První úkol byl zaměřen na poskytování první pomoci člověku v bezvědomí a důležitá telefonní čísla.

Druhé stanoviště s názvem Signály se žáci seznámili s Morseovou abecedou v psané i zvukové podobě. Díky ní vyluštili obecné zásady v případě ohrožení. 

Následoval úkol, který učil žáky, jak se zachovat při mimořádné události. Ukázkovým příkladem byly povodeň, zvuk sirén, varování obyvatelstva.

Stanoviště Evakuační zavazadlo bylo provázeno praktickou zkouškou co si sbalit v případě nebezpečné situace.

Žákům prvního stupně se branný den moc povedl. Doufáme, že si odnesli co nejvíce informací z této akce a budou se umět v určitých situacích správně a zodpovědně zachovat.