6.A v přírodní laboratoři

V letošním školním roce budou mít žáci možnost naposledy navštívit přírodní laboratoř Gymnázia
Terezy Novákové v Brně. Absolvují zde pod vedením pedagogů dva výukové bloky zaměřené na
biologii a fyziku.
První návštěva se uskutečnila v úterý 17. 10. 2017. Žáci 6. A byli rozděleni do dvou skupin. První
výukový celek se zabýval biologií. Žáci poznávali aromatické byliny, určovali stáří stromů podle
letokruhů, prohlédli si hmyzí domečky a pomocí sítek odlovili vodní bezobratlé živočichy ze zdejšího
jezírka. Ve fyzikální části se dozvěděli, jak funguje kladkostroj, detektor kovů, základy Archimedova
zákona a princip vzniku elektrické energie.
Mgr. Gabriela Kadlecová