Adaptační pobyt 6.AB

Pro žáky 6. ročníků připravili třídní učitelé dvoudenní pobyt na Hálově mlýně. Žáci soutěžili v družstvech, hráli míčové hry a společně jsme se seznamovali. Večer jsme poseděli u ohýnku, opekli si buřty, vyprávěli si vtipy a strašidelné příběhy. Ani chladnější a deštivé počasí nás neodradilo! Výlet jsme zakončili utkáním „pavučiny důvěry“ obou tříd a velkým výšlapem do kopce na Javůrek.

Kateřina Fridrichovská