Adaptační pobyt ve škole (noc ve škole) + projektový den pro žáky 6. tříd

Ve středu 4. 10. 2017 se žáci 6. ročníků zúčastnili adaptačního programu, který se uskutečnil ve škole v Ostrovačicích. Aby žáci lépe poznali naši školu, své spolužáky i novou paní učitelku, „nocovali“ jsme ve škole. Celý večer byl naplněný spoustou zajímavých stmelujících aktivit. Další den, tj. 5. 10. 2017, měli žáci projektový den. Dvě vyučovací hodiny si povídali o šikaně a jejích nástrahách a další dvě vyučovací hodiny strávili společně s paní psycholožkou, se kterou si sestavili pravidla třídy. Ta by jim měla usnadnit spolupráci v novém kolektivu.

V Ostrovačicích 5. 10. 2017              Mgr. Cornelia Kratochvílová, Mgr. Renata Záhorská