Dějepisný kroužek na radnici

Kde jinde se seznamovat s historií obce, kroje i znaku než na radnici a od koho jiného ji slyšet vyprávět než od nejzasvěcenějšího, a to přímo od místního starosty obce a rodáka pana Tomáše Hájka.

Na povídání o dějinách Ostrovačic jsme se na radnici vypravili ve středu 8.3. 2017. Prošli jsme se dějinami od pravěku po současnost, zalistovali spolu také v nejstarší kronice obce a školy. Vyprávění bylo doplněno mnoha fotografiemi i mapami a bylo velmi zajímavé. Dozvěděli jsme se, že pro všechny zájemce a milovníky historie se připravuje k vydání obsáhlá textově-obrazová publikace o historii Ostrovačic.

Mgr. Zdeňka Müllerová