Dějepisný kroužek v Anthroposu a za pamětihodnostmi Brna

Jak se žilo v pravěku a kdo vlastně byli a jak vypadali naši předkové?  Toto se měli možnost dozvědět  žáci dějepisného kroužku na výstavě o nejstarších dějinách osídlení Moravy při své návštěvě 29. 3. 2017 v muzeu Anthropos v Brně.

Žáci obdivovali nejen 3,5 m vysoký model mamuta s mládětem, kamennou industrii prvních lidí, prohlédli si modely jejich obydlí a zbraně, rituální předměty a sošky i záhadný trojhrob z Dolních Věstonic, či nástěnné malby z jeskyně Lascaux, ale měli také unikátní příležitost ve vlastní ruce potěžkat originální pěstní klín starý 40 tisíc let. Průvodce vyprávěl moc zajímavě, takže si do hodin dějepisu děti odnesly trochu jiný pohled na vývojovou linii prvních lidí, než je v učebnicích. Výzkumy v paleontologii rok od roku dokazují, že počátky našich předků jdou hlouběji do pravěku, než se ještě nedávno udávalo.

V druhé části našeho „putování brněnskou historií“ jsme si prohlédli známé pamětihodnosti jako např. Starou radnici s „drakem“ a brněnským kolem, místo původního kostela sv. Mikuláše na náměstí Svobody, morový sloup, Jošta na koni, kostel sv. Jakuba a Petrov.

Při příští návštěvě zavítáme na Špilberk a možná také do hrobky kapucínů.

Mgr. Zdeňka Müllerová