Finále dopravní výchovy

Ve středu 13.6. navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště v Rosicích. Žáci si zopakovali pravidla silničního provozu, zkusili si jízdu na kole v terénu a samozřejmě zdolávali otázky týkající se dopravy a pravidel jízdy v rámci písemného testu. Žáci byli šikovní a všichni tak obdrželi průkazy za dosažený počet bodů ze všech disciplín. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, získali odměnu plnou drobných předmětů, které budou potřebovat při jízdě na kole.        

            Mgr. Markéta Brychtová