Hra na pravěk

V dějepisném kroužku 19.10. i v hodině dějepisu v šesté třídě si žáci po ukončení tématu o starší době kamenné zahráli na pravěk. Změnili se na chvíli na pravěké umělce, kteří malovali na stěny jeskyní pravěká zvířata a zanechali tam také otisk své dlaně. Za domácí úkol pak vyrobili z přírodních materiálů i  ozdoby, jimiž by možná nepohrdli ani lidé v pravěku.

Mgr. Zdeňka Müllerová