Jaderná elektrárna Dukovany a přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

Žáci devátého ročníku navštívili v měsíci dubnu přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu v Dukovanech.

V informačním centru jaderné elektrárny se seznámili na názorných trojrozměrných modelech s reaktorem, reaktorovým blokem, ukládáním použitého paliva a s mnoha dalšími informacemi, které souvisejí s jadernou energetikou. Ty ve svém souhrnu zprostředkovávají reálnou představu o fungování jaderné elektrárny, od informací o jaderném palivu přes princip výroby elektrické energie v jaderné elektrárně až po nakládání s použitým palivem a radioaktivními odpady. Poté si žáci prohlédli přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, která byla vybudována v katastru obce Kramolín v letech 1970 až 1978 na řece Jihlavě. Sypaná hráz je cca 100 m vysoká, ve strojovně elektrárny jsou čtyři reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 120 MW. Během exkurze si doplnili znalosti z fyziky a chemie o jaderné energii a vodních elektrárnách.

RNDr. Hana Nováková, Mgr. Gabriela Kadlecová