Kývalka – Augšperský potok – Masarykův okruh – Helenčina studánka – Hvozdec (odbočka) – Ostrovačice

V sobotu 1. 10. 2016 vyrazil přírodovědně turistický kroužek na svoji první túru. Trasa byla dlouhá 18km a vedla z autobusové zastávky na Kývalce údolím Augšperského potoka, dále k Helenčině studánce a zpět do Ostrovačic.

Augšperský potok je přírodní památka, důvodem ochrany je údolí s meandrujícím potokem sloužícím jako útočiště obojživelníků, především skokana hnědého. Potok pramení pod Masarykovým okruhem, následně napájí rybníky v Popůvkách a poté míří k řece Bobravě. V korytě potoka jsme pozorovali larvy chrostíků a vodní korýše – blešivce. Na louce jsme zahlédli jedovaté ocúny jesenní. Obědovou pauzu jsme si udělali u Helenčiny studánky, doplnili jsme zásoby vody z pramene potoka Vrbovce a vydali se zpět do Ostrovačic.

Mgr. Gabriela Kadlecová