Naučná stezka Bučín

V dubnu se turistický kroužek vydal vlakem do Omic a odtud pěšky naučnou stezkou Bučín. Trasa byla dlouhá 12 km. Naučná stezka prochází nejkrásnější částí přírodního parku Bobrava. Hned na začátku naší cesty jsme si natrhali listy medvědího česneku, téměř všichni ochutnali a odnesli si i domů. V okolí říčky byla spousta květů sasanky hajní i pryskyřníkovité, orseje a kyčelnice cibulkonosné. Dívky našly i vzácnou majku (viz foto). U posledního zastavení „Na vopici“ jsme si dali svačinu a prohlédli klonový archiv jeřábu břeku a oskeruše. Pak už naše cesta vedla vzrostlým bukovým lesem do Rosic.

Mgr. Gabriela Kadlecová