Naučná stezka Bučín

V dubnu se turistický kroužek vydal vlakem do Omic a odtud pěšky naučnou stezkou Bučín až do Rosic. Tentokrát nás bylo málo, někteří byli nemocní, jiným se v aprílovém počasí nechtělo na trasu dlouhou 17 km. Naučná stezka prochází nejkrásnější částí přírodního parku Bobrava. Do Bobravy se vlévají dva největší bučínské potoky – Brahovický a Tetčický. V okolí vodních toků a mokřadů roste spousta rostlin. My jsme ochutnali medvědí česnek, prohlédli si saprofytickou rostlinu hnílák, která získává výživné látky mykorhizou (symbióza rostliny a houby), protože neobsahuje chlorofyl. Krásné byly květy sasanky hajní i pryskyřníkovité, orseje, jaterníku. Mezi zajímavé rostliny patří pryšec mandloňový, přeslička největší (na fotce jarní lodyha s výtrusnými klasy) a kyčelnice cibulkonosná. Připadali jsme si jako v botanické zahradě. U posledního zastavení „Na vopici“ jsme si prohlédli klonový archiv jeřábu břeku a oskeruše. Archiv je součástí výzkumného úkolu Záchrana genofondu vybraných listnatých dřevin v přírodních oblastech Jihomoravského kraje a Moravských Karpat. Sobotní trasa byla zajímavá a děti mi snad odpustily i malé bloudění, které nás stálo 2,5 km navíc, jak díky chytrému telefonu změřil Sebastin.

Mgr. Gabriela Kadlecová