Naučná stezka „Už ty mlýny doklapaly“

Únorovou sobotu jsme se vydali do Velké Bíteše, kde začíná 12 km dlouhá naučná stezka „Už ty mlýny doklapaly“. Měli jsme vidět přírodní, historické i architektonické zajímavosti okolí Velké Bíteše, Vlkova a Křoví – rybníky, potůčky, studánky, staré mlýny. Ale vše bylo jinak! Nejdříve jsme si prohlédli stavbu kostela sv. Jana Křtitele, jehož poslední gotická přestavba pochází z 15. století. Dále naše cesta pokračovala po naučné stezce ke Královskému rybníku. Tam jsme ale už nedošli a v mlze se ztratili. Po více než hodinovém bloudění jsme narazili na polní cestu, po které nedávno jelo auto. Vydali jsme se po jeho stopách. Přece nás musí zavést k lidem, kteří poradí, jak dál? Auto bylo zaparkované uprostřed lesa, ale naštěstí jsme uslyšeli hlasy. Neznámý pán prohlížel malé stromky. Když jsme mu ukázali mapu, tak nás ochotně zavedl na cestu, která vedla zpět do Velké Bíteše. Ještě nás čekalo několik brodů. S prvním nám pomohl náhodný neznámý. Klády byly shnilé, tak dětem dělal záchranu. Po dalších dvou hodinách jsme došli do cíle. Než přijel autobus, dali jsme si v cukrárně sladkou odměnu. Během cesty jsme viděli některé rybníky, staré mlýny, studánku. Prošli jsme místy, kde je pochováno 56 pruských vojáků, kteří zemřeli v roce 1866 na choleru. Velkým zážitkem bylo stopování zvířat v zasněžené krajině. Viděli jsme zajíce, stádo srnek a v korunách stromů strakapouda. Nikomu nevadilo naše bloudění, prý nebyla stezka celá. Ale bylo to velké dobrodružství.

Mgr. Gabriela Kadlecová