Naučné stezky – Obora Rosice a Rosickou historií

V sobotu 7. října se členové turistického kroužku vydali na první 15 km dlouhý výlet. Naším cílem bylo projít dvě naučné stezky: Obora Rosice a Rosickou historií. Na okruhu jsou rozmístěné naučné tabule popisující historii Rosic a zdejší přírodní podmínky.

Nejvíce nás zaujaly tabule týkající se bojů za 2. světové války, kdy sovětským vojákům přišel na pomoc partyzánský oddíl z Neslovic. V lese lze ještě nalézt pozůstatky vojenských zákopů. Dále nás překvapil rosický vodovod, který fungoval již roku 1755. Dřevěnými, později litinovými, rourami byla vedena voda až na rosický zámek. Na trase vodovodu bylo v lese Obora asi 12 odvzdušňovacích šachet.

Trasu jsme prošli za pět hodin, poznali region Rosic a domů si odnášeli tašky bedel a suchohřibů. Jen aprílové počasí nás trochu pozlobilo.

Mgr. Gabriela Kadlecová