Návštěva 8. A, B na Střední škole stavebních řemesel Bosonohy

V rámci předmětu volba povolání žáci osmých ročníků navštívili Střední školu stavebních řemesel Bosonohy. Strávili zde páteční dopoledne, během kterého se jim věnovali učitelé a studenti této školy. Pedagogové žáky seznámili s kritérii přijímacích zkoušek a s obory, které se zde vyučují. Po té se naši žáci rozdělili do čtyř skupin. Postupně prošli dílnami, v kterých si mohli pod vedením pedagogů a mistrů vyrobit dřevěné autíčko, vyřezat nějaké zvíře či hvězdu, zhotovit píšťalku z plechu nebo vyzkoušet ovládání CNC stroje. Žáci o tomto dopoledni napsali:

„Dozvěděla jsem se mnoho informací a mohla jsem vyrábět různé věci. Také bylo hezké, jak nám studenti pomáhali.“

„V Bosonohách se mi nejvíc líbil stroj, který umí do dřeva vyřezávat různé nápisy nebo obrázky, dále výroba autíčka a 3D tiskárna.“

„Bylo to hezké a naučné. Nejvíc se mi líbily dílny, protože tam jsme mohli zkusit, co a jak se dělá.“

„V Bosonohách se mi nejvíc líbila práce se dřevem, zajímal mě 3D tisk a CNC stroj. Možná bych chtěl být truhlářem.“

„Exkurze se mi moc líbila, nejvíce CNC stroj. Moc mě nezaujalo topení a bojlery. Bála jsem se pily. Líbila se mi výroba píšťalek a že to nešlo klukům. Fajn den.“

Všem pedagogům a studentům Střední školy stavebních řemesel Bosonohy bych chtěla poděkovat za vstřícné přijetí, přínosné informace pro naše žáky a velmi pěkně připravené dílny, které měly největší ohlas. Není nad to, vyrobit si věc vlastníma rukama!

Mgr. Gabriela Kadlecová, RNDr. Hana Nováková