Netřesk

Program Netřesk se uskutečnil v rámci projektu Evropské unie Mistři, který si
klade za cíl rozvoj kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti. Tým tří
pedagogů chtěl zapojit v různých předmětech žáky napříč ročníky a umožnit jim
vyzkoušet si roli učitele.
Chlapci devátých ročníků ve výtvarné výchově s paní učitelkou Zmeškalovou
vyrobili skládačky netřesků. Šestý ročník s panem učitelem Křivánkem nachystal
z odpadového materiálu ze školní jídelny bedýnky k výsadbě skalniček.
A nakonec žákyně devátých ročníků s paní učitelkou Kadlecovou připravily
výukový program Netřesk. Jeho cílem bylo umožnit zážitkovou formou dvěma
třídám mateřské školy práci na školním pozemku. Děti vysadily bedýnky
skalniček, o které se budou celý rok starat. Poskládaly puzzle a mohly si
prohlédnout některé půdní živočichy. Dívky si vyzkoušely roli učitele.
Program se velmi povedl, nadšení zavládlo na obou stranách. Jen chlapci se
nechali slyšet, že příště budou učit ve školce oni.
Za tým „mistrů“ Gabriela Kadlecová