Odkrytá minulost Ostrovačic

Při výkopových pracích v obci byly na náměstí Viléma Mrštíka nalezeny zbytky hrobů, lebky a lidské kosti, keramika i zemnice z pravěku (neolit a doba bronzová, asi 6. tis. – 3. tis. př. n. l.) i raného středověku (Velká Morava, 9. stol.). Archeologové si odvezli k prozkoumání do Moravského zemského muzea v Brně kolem 250 kg nálezů.

Při rekonstrukci střechy kostelní věže byly v báni kostela z 18. století objeveny vzácné listiny a papírová a kovová měna. S tím vším nás na besedě seznámil pan starosta Tomáš Hájek, takže středeční schůzka kroužku dne 22.11. probíhala na Úřadu městyse Ostrovačice a byla nesmírně zajímavá.

Mgr. Zdeňka Müllerová