Ovoce do škol – doprovodná opatření

V rámci programu „Ovoce do škol“ jsme na 1. stupni uspořádali ochutnávku českého i exotického ovoce pro žáky všech ročníků. Pod vedením třídních učitelů si naši žáci ovoce očistili, nakrájeli a připravili si ochutnávkový stůl. Akce na prvním stupni proběhla v pátek 25. května. Věříme, že tato speciální nabídka nad rámec vyučování žáky motivuje k pozitivnímu postoji ke zdravé výživě.

Mgr. Irena Matušková, Mgr. Lenka Secká