Plavání – 3. lekce

V rámci tělesné výchovy se žáci 1. stupně účastní 10 lekcí výuky plavání v aquaparku v Kuřimi. Děti jsou rozděleny do čtyř skupin dle pokročilosti a pod vedením zkušených lektorek z plavecké školy absolvují každou středu devadesátiminutové vyučovací lekce. Velké pokroky jsou u dětí patrné každý týden. Začátečníci pomalu překonávali prvotní strach a již v polovině kurzu byli všichni schopni uplavat alespoň část velkého bazénu. Pokročilí se postupně zdokonalují v jednotlivých plaveckých stylech, trénují splývání, plavání pod vodou, lovení předmětů ze dna, učí se skoky i plavecké obrátky. Vždy zůstane i chvilka na vodní hrátky se spolužáky. Výuka je vedena přirozenou hravou formou, ale samozřejmě se neobejde bez přísného dodržování bezpečnostních pravidel. Velkou radost nám udělala pochvalná slova trenérek, že děti z naší školy jsou velice dobře naučené respektovat zadávané pokyny a tím tak přispívají k rychlému pokroku ve vlastním plavání.

Lenka Secká