Plavání 4. lekce

V září jsme v rámci tělesné výchovy na 1. stupni zahájili výuku plavání v Kuřimi. Plynule jsme navázali na plavecký výcvik v loňském školním roce. Žáci jsou rozděleni do 4 skupin podle individuální výkonnosti a pod vedením zkušených trenérek se v průběhu deseti lekcí postupně zdokonalují v plaveckých dovednostech. Pokročilí se věnují jednotlivým plaveckým stylům, potápění a skokům do vody ve velkém bazénu, začátečníci se v menším bazénku s nastavitelnou hloubkou seznamují s vodou a hravou formou se učí plaveckým základům. V každé lekci se kromě intenzivní práce najde dostatek času i na relaxaci dětí a společné vodní hrátky.

Lenka Secká