Podzim v 1.třídě

Žáci 1. ročníku navázali na projektový den „Podzimní les“. V rámci prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností se prvňáčci zabývali podzimní přírodou. S nemalou pomocí rodičů si děti nasbíraly nejrůznější podzimní přírodniny a plody a donesly je do školy, kde podzimní úlovky prezentovaly spolužákům. Své přírodniny pak každý použil pro vytvoření originální podzimní dekorace. Prvňáci své výrobky vystavili na školní chodbě, kde je o přestávkách obdivují nejen spolužáci ze starších ročníků, ale i mnozí zaměstnanci školy. Všichni žáčci a jejich rodiče zaslouží velkou pochvalu za aktivitu a pečlivost, s jakou přistoupili k domácí přípravě podzimní výstavy.

Lenka Secká