Podzimní les

V úterý 27.9. byla pro žáky I. stupně připravena projektová výuka tematicky zaměřená na biotop les v podzimním období. Děti se rozdělily do skupin napříč ročníky, ve kterých plnily hravé, soutěžní, ale i poznávací úkoly během celého dopoledne stráveného v nedalekém lese. Kromě pohybové zdatnosti žáci využili především matematické vědomosti, kreativního ducha a také schopnost originálně zpracovávat dostupné lesní přírodniny. K úspěchům jednotlivých skupin přispěli svým dílem překvapivě i nejmladší členové, žáci 1. ročníku, kteří se s nelehkým úkolem, spolupracovat se staršími kamarády, vzorně vyrovnali. Po celou dobu vyučování v netradičním prostředí nás provázela příjemná atmosféra podpořená pěkným slunečným počasím, díky níž jsme snadno zapomněli na chůzí mírně znavené nožky.