Pravěcí umělci

V dějepisném kroužku jsme se v říjnu přenesli do pravěku a stali se na chvíli pravěkými umělci. Vyrývali jsme do hliněné destičky podoby pravěkých zvířat a tvořili jsme svou vlastní Věstonickou venuši.

Mgr. Zdeňka Müllerová