Předvánoční Brno a Labyrint pod Zelným trhem

Atmosféra předvánočního Brna, ale především prohlídka jeho skrytého podzemí pod Zelným trhem, to byl cíl cesty dějepisného kroužku do Brna dne 13.12. 2017.

Průvodce nás při poutavé prohlídce zavedl téměř 8 metrů pod úroveň Zelného trhu, seznámil nás s tím, jak byly původně středověké sklepy, patřící k měšťanským domům kupců, využívány, dozvěděli jsme se o uchování potravin, svítidlech středověku, navštívili jsme alchymistickou laboratoř, středověkou krčmu i vinný sklep. O stinných stránkách života v minulosti vyprávěly i repliky mučicích nástrojů, pranýře i klece bláznů.

Mgr. Zdeňka Müllerová