Projektový den LES

Žáci 7. ročníku absolvovali projektový den Les zaměřený na enviromentální výchovu. Strávili dopoledne v lese, kde plnili ve skupinách různé úkoly. Hledali pobytová znamení živočichů, určovali bezobratlé organismy a kvetoucí rostliny, luštili křížovky a rébusy. Žáci si uvědomili význam lesa nejen pro nás, ale i pro ostatní organismy. K tomu měla směřovat aktivita, kdy žáci se zavřenýma očima vnímali les. Z lesa se všichni vraceli spokojení. Doma je čeká poslední úkol, zhotovit herbářovou položku.

Mgr. Gabriela Kadlecová