Projektový den podzimní les

Ve středu 4. 10. byla pro žáky I. stupně připravena projektová výuka tematicky zaměřená na biotop les v podzimním období.

Děti se rozdělily do skupin napříč ročníky, ve kterých plnily hravé, soutěžní, ale i poznávací úkoly během celého dopoledne stráveného v nedalekém lese. Kromě pohybové zdatnosti žáci využili především paměťové schopnosti a znalost lesních živočichů. K úspěchům jednotlivých skupin přispěli svým dílem překvapivě i nejmladší členové, žáci 1. ročníku, kteří se s nelehkým úkolem, spolupracovat se staršími kamarády, vzorně vyrovnali. Pochvala patří i žákům vyšších ročníků, kteří se mladších dětí pěkně ujali a do skupinové práce je zapojili s ohledem na jejich možnosti.

Po celou dobu vyučování v netradičním prostředí nás provázela příjemná atmosféra podpořená pěkným slunečným počasím, díky níž jsme snadno zapomněli na chůzí mírně znavené nožky.

Irena Matušková