Půda na našem pozemku

V pondělí 10. 4. a v úterý 11. 4. pracovali žáci na projektu Půda na našem pozemku. Žáci museli plnit některé úkoly jako například určení druhu půdy na školním pozemku, prokázat humus v půdě nebo stanovit pH (půdní reakci) půdy. Práce byla velmi příjemná a žáci si vyzkoušeli práci s půdním vzorkem a s tím spojenými pokusy.

Mgr. Radovan Křivánek