Putování Zdravíkovem – 1. lekce

V 1. lekci Putování Zdravíkovem se děti seznámily se Zdravíkem a Zdravěnkou, kteří je provedli Zdravíkovem. Po bližším prozkoumání ulic Pitíčková, Sacharidová, Bílkovinová, Vitamínová a Tuková do nich žáci zkoušeli správně nastěhovat jednotlivé potraviny, což se jim docela dobře dařilo. Navštívili také Semtamovice s ulicemi Hamburgerovou, Solenou a Cukrátkovou. Tudy je provedl Opečánek a vysvětlil, že pokud sem zavítá jen občas, ale navštěvuje taky kamarády ve Zdravíkově, nemusí být tlustý, unavený ani nemocný.

Celá lekce byla vedena v zábavném pohádkovém duchu, o to více děti zaujala. Zásluha patří také lektorce Evě Beníškové, která to s dětmi dobře uměla.

Už teď se těšíme na to, co nového a zajímavého nás čeká příští týden v 2. lekci.

Irena Matušková