Rybičkova skála

V neděli 6. 11. 2016 se uskutečnila druhá akce turistického kroužku. Sešli jsme se v pravé poledne v Říčanech a autobusem jsme se přesunuli do Zbýšova. Zde jsme si prohlédli důl Simson. Důl zarazili bratři Müllerové roku 1848. Těžilo se zde uhlí nejlepší kvality. Roku 1902 byla postavena kovová konstrukce těžní věže. Věž je považována za secesní klenot a patří mezi státem chráněné architektonické památky.

Poté jsme pokračovali k cihelně, která byla postavena v roce 1924. Cihly zde vyráběli ručně. Do současnosti se dochovala pouze pec. Necelé 2 km odsud se nachází Rybičkova skála. Jedná se o nesouvislé defilé v zářezu Neslovického potoka. První zmínky o paleontologické lokalitě jsou již z konce 19. století. Nálezy rybích šupin a zbytků ryb daly jméno lokalitě Rybičkova skála.

V polovině túry se zhoršilo počasí a my jsme za vydatného deště prošli naučnou stezku permokarbonu, která vede kolem řeky Oslavy. Udělali jsme pouze dvě krátké zastávky, a to u překocené vrásy a vstupu do Dědičné štoly. Úplně promočení a unavení jsme se uchýlili do oslavanské cukrárny.

Chtěla bych poděkovat Jiřímu Orošovi, který si pro všechny připravil test přežití v přírodě. Jakoby tušil, že nás čeká jedna z nejobtížnějších tras.

Mgr. Gabriela Kadlecová