Šesťáci za naší minulostí v archivu a muzeu

Historie naší země se dá poznávat nejen v hodinách dějepisu ve škole, ale i na jiných místech. Žáci šestých tříd se 30. 11. 2016 vypravili do Brna a měli možnost navštívit po předchozí domluvě Moravský zemský archiv v Bohunicích, tu červeně svítící výškovou budovu, kterou doposud znali jen zvnějšku, když kolem projíždějí.

V archivu je shromážděno na 60 km archiválií z  Moravy a pracovníci archivu pro ně připravili krátkou přednášku o funkci a významu archivu a provedli žáky depozitářem s ukázkami nejvzácnějších starých dokumentů a map. Během prohlídky nahlédli také do badatelny.

Potom následoval přejezd do města a návštěva Moravského zemského muzea v Ditrichštejnském paláci na Zelném trhu. Zde si žáci prohlédli  stálou expozici Pravěk Moravy a poté ve skupinkách zpracovali pracovní list. Dopoledne uteklo jako voda a přineslo všem hodně zajímavých informací.

Mgr. Zdeňka Müllerová