Seznamovací hry na 1. stupni

Od září máme díky dotacím školní psycholožku. Protože ji děti neznají a ona nezná je, uspořádali jsme ve všech třídách 1. stupně seznamovací hodinu.

Byla plná her. Děti velice bavila a paní psycholožka tak děti trochu poznala dřív, než s nimi bude případně pracovat individuálně.  Některé nové věci se o sobě navzájem dozvěděli i spolužáci, přestože chodí do jedné třídy třeba už několik let.

Až bude některý z žáčků potřebovat její radu nebo pomoc, zamíří za ní už bez ostychu a strachu z neznámé osoby.

Irena Matušková