Sportovní den 1. st.

V pondělí 18. 6. 2018 nepršelo a počasí nám přálo. Neseděli jsme ve třídách. Tento den byl naplánovaný sportovní den pro žáky prvního stupně.

Žáci naší školy se zúčastnili soutěží v pěti disciplínách a to hod na cíl, skok přes švihadlo, běh na 300 m, na 50 m a skok do dálky. Žáci byli nejprve
poučeni o bezpečnosti při sportování a pak se mohlo začít sportovat.

Akce se vydařila, žáci sportovali s nadšením a užili si příjemný den.
Nejlepší sportovci dostali za svůj výkon odměnu formou medaile a diplomu.

Mgr. Iva Doleželová