Startech

Exkurze-Startech
Dne 31. 10. 2017 se chlapci osmých ročníků v rámci výchovy k volbě povolání v pracovních
činnostech vydali na exkurzi do kovoobrábějící a kovozpracující výrobny Startech v Říčanech.
Prohlídku výrobny jsme uskutečnili za plného provozu. Celou dobu nás provázel pan Jiří Drábek,
kterému bychom chtěli touto cestou poděkovat. Pan Drábek nám vysvětlil, co vlastně společnost
Startech dělá, a provedl nás všemi dílnami a pracovnami této společnosti. Na každém pracovišti
jsme se zastavili, protože nám vysvětloval, co se zde děje a na co se dané stroje využívají.
Většinou nám řekl i nějakou tu zajímavost. Vlastně jsme si prošli cestu „od kovu k výrobku“.
Vysvětlil nám, jak zajímavá, ale i náročná, je práce v této výrobě a jaké vzdělání by měl daný
pracovník mít. Prohlídka byla velice zajímavá a poučná, navíc jsme se podívali na místa kam,
bychom se normálně nedostali. Na konci exkurze jsme se mohli zeptat na to, co nás zajímalo.
Měli jsme spoustu otázek, ale pan Drábek nám na všechny dotazy odpověděl. Exkurze se nám
všem moc líbila :-).
Martin Tranda, 8. B