Zájezd do Osvětimi

Dne 10. 5. se konal zájezd do polského města Osvětim, kterého se zúčastnili žáci osmých a devátých ročníků. Žáci měli možnost s místním průvodcem projít táborový komplex Auschwitz I. a II., který  němečtí nacisté zbudovali za druhé světové války a který sloužil k likvidaci převážně židovských vězňů. Téma holocaustu a zločiny největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva by nikdy neměly být zapomenuty, a proto jsme jako učitelé dějepisu byli velmi rádi, že můžeme žákům tuto prohlídku plnou historických informací zprostředkovat. Zajímavé dotazy během prohlídky a udivené pohledy žáků byly důkazem, že je to téma neustále silné a všichni si uvědomujeme, co si lidé museli v tomto temném období lidských dějin 20. století prožít.

Mgr. Radovan Křivánek

Mgr. Zdeňka Müllerová