Jídelna

JÍDELNÍČEK NAJDETE a ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ je možné na http://strav.nasejidelna.cz/0150

E MAIL: jidelnaostrovacice@seznam.cz

Seznam alergenů

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna v Základní škole a Mateřské škole, Ostrovačice, okres Brno– venkov, příspěvková organizace, zajišťuje stravování pro žáky MŠ, ZŠ a zaměstnance Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice.
REŽIM STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ

1. Způsob zajištění oběda.

Strávník je oprávněn na základě přihlášky ke stravování odebírat obědy ze školní jídelny ZŠ a MŠ Ostrovačice. Uvedený strávník, jeho zákonný zástupce, se zavazuje odebrané obědy uhradit. Platby budou prováděny  následovně:platba na měsíc bude hrazena složenkou nebo bezhotovostní platbou předem, vždy do 25. dne v měsíci. Při přihlášení ke stravování si strávník zakoupí čip za 150,- Kč. Stravné se nahlašuje a odhlašuje den předem do 15 hodin. Na později odhlášený oběd nebude brán zřetel (z provozních důvodů).

Strávník si může neodhlášený oběd vyzvednout ve ŠJ od 11.30 hod. do 12.30 hod., a to pouze v 1. den nemoci.

Stravné se odhlašuje a nahlašuje přes terminál v ZŠ nebo je možné stravu odhlásit i nahlásit na chráněné databázi viz výše (číslo jídelny, přihlašovací jméno a PIN), nebo telefonem 546 427 522

Pokud strávník nebude mít čip při vstupu do jídelny, nebude mu vydán oběd i přes to, že bude kredit na jeho účtu.
Případné dotazy na telefonním čísle: 546 427 522.
Platba stravného:

Platby obědů v MŠ
Věková kategorie Přesnídávka oběd svačinka celkem
3 – 6 let  Kč  Kč  Kč 36 Kč
3 – 6 let, po obědě  Kč  Kč 0 Kč 29 Kč
7 let a více  Kč  Kč  Kč 40 Kč
7 let a více po obědě  Kč  Kč 0 Kč 32 Kč
Platby obědů v ZŠ
7 – 10 let 20 Kč
11 – 14 let 22 Kč
15 let a více 24 Kč

2. Doba vydávání oběda.

Pondělí, středa, čtvrtek, pátek:
1. Výdej: od 11,20 – 11,35 h
2. Výdej: od 12,15 – 12,45 h
3. Výdej: od 13,10 – 13,40 h

Úterý : 1. Výdej: od 12,15 – 13,00 h

3. Pitný režim

Pitný režim je zajištěn školou z automatu na teplé nápoje a fontánkou na pitnou vodu. Provozní řád školní jídelny v Základní škole a Mateřské škole, Ostrovačice je platný od 1. 9. 2011 dle vyhlášky 107/2005 Sb., O školním stravování, vyhlášky 602/2006 Sb., O hygienických požadavcích na stravovací služby, zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, zákon 561/2004 Sb., Školský zákon a zákon 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

Mgr. Milada Zálešáková

Marcela Kalová