Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 398

Adresa školy
Ríšova 43
664 81 Ostrovačice

Mailová adresa školy: info@zsostrovacice.cz

Telefony

Telefon ZŠ: 546 427 328

Telefon družina: 602 507 721
Telefon školní jídelna: 546 427 522
E-mail jídelna: jidelnaostrovacice@seznam.cz
Telefon MŠ:
oddělení JAHŮDKY – telefon: 732 336 920
oddělení SLUNÍČKO – telefon: 732 336 921
oddělení MOTÝLCI – telefon 731 480 136, 602 507 721
Přímé telefonní spojení: 546 428 136 + klapka
Záznamník pro omluvy žáků: 546 428 137

Klapky (mail na jednotlivé učitele najdete v seznamu zaměstnanců)
11 Mgr. Zálešáková – ředitelka
12 Mgr. Šimerlová – zástupkyně ředitele
13 p. Ludmila Zmeškalová – školní klub, vedoucí učitelka
14 p. Procházková – účetní
15 kuchyně
16 p. Kalová – vedoucí jídelny
17 RNDr. Nováková – výchovný poradce
20 Mgr. Černý, Mgr. Hořáková
21 Mgr. Kadlecová, Mgr. Kupka, Mgr. Božková
Mgr. Brychtová, Mgr.  Zmeškalová, Radovan Křivánek – nelze přepojit telefon do kabinetu
23 Mgr. Králíková, Mgr. Záhorská, Mgr. Müllerová
24 Mgr. Rampulová, Mgr. Matušková, Mgr. Secká

mailové adresy učitelů naleznete na stránce zaměstnanci