Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 398

Adresa školy
Ríšova 43
664 81 Ostrovačice

Mailová adresa školy: info@zsostrovacice.cz

Datová schránka: 9fdmgcw

Telefony

Telefon ZŠ: 546 427 328

Telefon družina: 602 507 721
Telefon školní jídelna: 546 427 522
E-mail jídelna: jidelnaostrovacice@seznam.cz

E-mail školní psycholog: psycholog@zsostrovacice.cz

E-mail pověřenec pro ochranu osobních údajů: poverenec.oou@i3c.cz

Telefon MŠ:
oddělení JAHŮDKY – telefon: 732 336 920
oddělení SLUNÍČKO – telefon: 732 336 921
oddělení MOTÝLCI – telefon 607 663 215

mail msostrovacice@email.cz
Záznamník pro omluvy žáků: 546 428 137

Klapky (mail na jednotlivé učitele najdete v seznamu zaměstnanců)
11 Mgr. Zálešáková – ředitelka
12 Mgr. Šimerlová – zástupkyně ředitele
13 p. Jana Kryštofová – školnice
14 p. Procházková – účetní
15 kuchyně
16 p. Kalová – vedoucí jídelny
17 RNDr. Nováková

18 Mgr. Šnajderová – školní psycholog
20 Mgr. Černý, Mgr. Hořáková
21 Mgr. Kadlecová, Mgr. Králíková J., Mgr. Božková

22 p. Uhrová
23 Mgr. Králíková, Mgr. Záhorská, Mgr. Müllerová
24 Mgr. Doleželová, Mgr. Matušková, Mgr. Secká, Mgr. Drápalová

25 Mgr. Brychtová, Mgr.  Zmeškalová, Radovan Křivánek, Mgr. Chuchmová

mailové adresy učitelů naleznete na stránce zaměstnanci