8.11.2017 - Kroužky a jejich náplň

vložil/a Renata Záhorská

KROUŽKY NA ZŠ A MŠ OSTROVAČICE

PRO PŘEDŠKOLÁKY: 

Kroužek anglického jazyka

Tak jako každý rok, i letos na naší škole funguje kroužek anglického jazyka pro předškoláky.

Scházíme se každé úterý ráno v 7.45. Děti se naučí základní fráze a slovíčka – pozdravy, představování, barvy, čísla, zvířata … Učíme se formou her a písniček.

Vede: Mgr. Martina Zmeškalová

 

PRO I. stupeň:

Výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi

Jednou za čtvrt roku mají rodiče s dětmi možnost užít si pěkné odpoledne při tvořivé činnosti. Vybíráme výtvarné techniky, ke kterým stačí trpělivost a pečlivost, není zapotřebí zvláštní talent. Oblíbené je dekorování textilu, drátování, dřevěné ozdoby, ale také dílny ke konkrétním svátkům (Vánoce, Velikonoce).

Vede: Mgr. Irena Matušková

 

PRO II. stupeň:

Florbal

Kroužek je zaměřen zážitkově. Děti se učí základům florbalu, hrají průpravné hry a učí se individuálním dovednostem a spolupráci v kolektivu.

Vede: Mgr. Jiří Černý

Turistický kroužek

Žáci poznávají nejbližší okolí školy, získávají kladný vztah k přírodě. Učí se orientaci podle mapy v terénu. Tráví volný čas s kamarády venku, zlepšují svoji fyzickou kondici. Výlety se uskutečňují jedenkrát za měsíc vždy v sobotu.

Vede: Mgr. Gabriela Kadlecová

Dějepisný kroužek

Je určen pro žáky, které zajímá, jak se žilo v minulosti. Pracujeme s historickými prameny, besedujeme s pamětníky a historiky, navštěvujeme muzea, výstavy, historické památky. Podnikáme vycházky a výlety zaměřené i na regionální historii. Jednou ročně vyjíždíme na exkurzi do Prahy.

Vede: Mgr. Zdeňka Müllerová

Dramatický kroužek

Děti dostanou prostor projevit svoje emoce, rozvíjet empatii, poznávat a chápat mezilidské vztahy. Naším cílem není naučit se zahrát divadlo pro diváky, ale vést děti k tomu, aby se vcítily do role. Rozvíjet schopnost učit se přímým prožitkem a spolupracovat spolu.

Vede: Elena Uhrová

Pěvecký sbor Ostrůvek

V pěveckém sboru se žáci učí zpívat lidové i populární písně, muzikálové písně i gospely. Pracují s notovým zápisem.

Učí se základním technickým dovednostem ve zpěvu, intonační techniky. Doplňkem tohoto kroužku je hra několika žáků na hudební nástroje. Součástí činnosti kroužku je i příprava na vystoupení pro veřejnost při různých akcích.

Vede: Mgr. Radovan Křivánek