Mateřská škola

Uzavření MŠ o velkých prázdninách 2019

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19

 Při zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/19 byly přijaty děti s následujícím registračním číslem (v souladu s kritérii přijímání dětí do mateřské školy):

1, 2, 3, 5, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30

Datum nástupu k předškolnímu vzdělávání je ke dni dovršení 3 let věku dítěte.

Termín informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2018/19 bude 26. 6. 2018 v 16 hod. v budově MŠ.

pro celé rozhodnutí klikněte