Naše škola

Základní a Mateřská škola Ostrovačice je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2016/2017 se vzdělává v základní škole 209 žáků, kteří se do školy sjíždějí z devíti obcí. Žáci jsou rozděleni do tří tříd prvního stupně a osmi tříd druhého stupně. Mateřskou školu navštěvuje 53 dětí, které jsou rozděleny do tří oddělení.

Na základní škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola – hra na život. V rámci aktivit mimo vyučování mohou žáci 1. stupně docházet do školní družiny, žáci 2. stupně mohou navštěvovat kroužky organizované v rámci školního klubu.

Škola je zapojena do projektu „Zelená škola“, jedná se o sběr starých elektrospotřebičů a baterií. Více