Rada školy

Seznam členů rady školy do 30. 9. 2019

V listopadu 2014 proběhly volby do školské rady, byli zvoleni tito zástupci.

V doplňujících volbách v září 2017 byl zvolen pan Viktor Oujezdský za rodiče a pan Mgr. Radovan Křivánek za zaměstnance.

V doplňujících volbách v září 2016 byla zvolena paní Hana Horáková.

Jméno

Bydliště

Zvolen za

MuDr. Tomáš Ostřížek Ostrovačice zřizovatele
MuDr. Zdeněk Ziegelbauer Ostrovačice zřizovatele
Ing. Iva Bartková  Ostrovačice zřizovatele
Ludmila Zmeškalová  Ostrovačice zřizovatele
Mgr. Radovan Křivánek Ostrovačice zaměstnance
Zdeňka Müllerová Ostrovačice zaměstnance
Mgr. Dana Šimerlová  Rosice zaměstnance
Mgr. Renata Králíková 

Domašov

zaměstnance
Mgr. Zdeňka Nejezchlebová  Veverské Knínice rodiče
Hana Horáková Brno rodiče
Dagmar Přibylová Ostrovačice rodiče
 Viktor Oujezdský  Ostrovačice rodiče

Termíny schůzek

  • 6. 11. 2017 v 16.30 hodin
  • 11. 6. 2018 v 16.30 hodin

Jednací řád

Jednací řád si můžete stáhnout zde.

 Zápisy z rady školy