Školní rok 2018/19

Prázdniny

Začátek školního roku – 3. 9. 2018

Podzimní – 29. 10. 2017 – 30. 10. 2018

Vánoční – 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Pololetní – 1. 02. 2019

Jarní – 11. 2. 2018 – 17. 2. 2019

Velikonoční – 18. 4. 2019

Konec školního roku – 28. 6. 2019

Hovorové hodiny

Schůzky s rodiči, hovorové hodiny

Úvodní, seznamovací – 10. září 2018 I. st. 15:00, II. st. 16:00

1. čtvrtletí – 12. listopadu 2018 15:00 – 17:00

2. čtvrtletí – 7. ledna 2019 15:00 – 17:00

3. čtvrtletí – 8. dubna 2019 15:00 – 17:00

4. čtvrtletí – 10. června 2019 15:00 – 17:00

Termíny pedagogických rad

1. čtvrtletí – 12. listopadu 2018 13:45

2. čtvrtletí – 21. ledna 2019 13:45

3. čtvrtletí – 8. dubna 2019 13:45

4. čtvrtletí – 20. června 2019 13:45

Poradenský den – schůzka se zástupci středních škol a učilišť

12. listopadu 2018 od 15:30 hod. do 17:00 hod.

Termíny schůzek školské rady

1. 5. listopadu 2018 16:30 hod.

2. 10. června 2019 16:30 hod.

Zvonění

Budova se otvírá pro žáky v 7.25

V 7.40 musí být žák ve třídě.

Začátek vyučování: 7.45 

Délka vyučovací hodiny: 45 min.

Sled vyučovacích hodin:

1. hod.               7.45 – 8.30

2. hod.               8.40 – 9.25

3. hod.               9.40 – 10.25

4. hod.             10.35 – 11.20

5. hod.             11.30 – 12.15

6. hod.             12.25 – 13.10

úterý

7. hod.             13.05 – 13.50

8. hod.             13.55 – 14.40

čtvrtek

7. hodina         12.45 – 13.30

8. hodina         13.40 – 14.25

Zvonění

Rozvrhy tříd

Kroužky a nepovinné předměty

Florbal – Mgr. Jiří Černý, pro 1. i 2. stupeň

Pěvecký sbor – Mgr. Radovan Křivánek

Dějepisný kroužek – Mgr. Zdeňka Müllerová

Angličtina pro MŠ – Mgr. Martina Zmeškalová

Náboženství – Mgr. Zdeňka  Nejezchlebová