Školní rok 2017/18

Rozvrhy tříd – klikněte zde

pro rozvrhy jednotlivých tříd si přepínejte jejich název v rozbalovacím políčku, rozvrh platný od 12. 2. 2018

Nabízené kroužky – jejich náplň – klikněte zde

Florbal – Mgr. Jiří Černý, pro 1. i 2. stupeň

Pěvecký sbor – Mgr. Radovan Křivánek

Přírodopisně – turistický – Mgr. Gabriela Kadlecová

Dějepisný kroužek – Mgr. Zdeňka Müllerová

Angličtina pro MŠ – Mgr. Martina Zmeškalová

Dramatický kroužek – Elena Uhrová

Tematické výtvarné dílny pro rodiče s dětmi – Mgr. Irena Matušková

Konzultace

Konzultační hodiny výchovného poradce: RNDr. Nováková Út, kabinet F-Ch 14.45 – 15.15

Konzultační hodiny metodika prevence: Mgr. Křivánek pondělí od 8.00

Konzultační hodiny školního psychologa: Mgr. Šnajderová pondělí, čtvrtek 8.00 – 15.00, kabinet psychologa

Konzultace 1. stupeň Mgr. Irena Matušková Podle potřeby II. (2., 4.)
Konzultace 1. stupeň Mgr. Lenka Secká Podle potřeby průběžně, dle předchozí domluvy I.                 A
Konzultace 1. stupeň Iva Doleželová    
Konzultace VP RNDr. Nováková Hana Kabinet F+Ch, úterý  
Konzultace z Čj Mgr. Milada Zálešáková Pondělí 13:30  
Konzultace z Čj Mgr. Dana Šimerlová Čtvrtek 7:00-7:40  
Konzultace z Čj Mgr. Markéta Brychtová Po 12:45-13:15 hod., čt 13:30-14 hod. 5. A, 6. B, 7. A
Konzultace z Čj Mgr. Zdeňka Müllerová Po předchozí domluvě 2. stupeň
Konzultace D, Hv, metodik prevence Mgr. Radovan Křivánek Po od 8:00 po předchozí domluvě nebo dle potřeby žáka,  
Konzultace M Mgr. Renata Králíková Út 7.00 – 7.40 7. A, 7. B
Konzultace M Mgr. Renata Záhorská Po 12. 25 -13.10, 6. B
Konzultace M Mgr. Renata Králíková St 7.00 – 7.40 9. B
Konzultace M Mgr. Renata Záhorská St 13.30 – 14. 15, 6. B 8. A, B
Konzultace z Aj Mgr. Martina Zmeškalová  Pá 12.25-12.55 a 13.20-13.50, kabinet jazyků 2. stupeň
Konzultace z Aj, Nj Mgr. Cornelia Kratochvílová Pá 13:20-13:50, kabinet jazyků 6. A, 6. B
Konzultace chemie, přírodopis Mgr. Kadlecová Gabriela Po od 7.00 po předchozí domluvě nebo dle potřeby žáka, kabinet Př nebo CH 2. stupeň
Konzultace ze Z, Tk, Tv Mgr. Jiří Černý Út 7.25 -7.45 nebo dle předchozí domluvy  
Konzultace z VO, TV, INF Mgr. David Kupka Individuálně po domluvě 6-9 ročník
Konzultace Př, Z, Vz Mgr. Soňa Božková St  7.15 nebo dle potřeby žáka 6. – 9.roč.
Konzultace F, M RNDr. Nováková Hana Učebna F+Ch, St od 13.30 6. – 9. roč.
Konzultace z Čj Mgr. Dana Šimerlová Čt 7:00-7:40 8. B, 9. A

 

Z projektu      
Cvičení z JČ – na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem Mgr. Milada Zálešáková čt 12:35 – 13:35, v 8. B 13
Nepovinný předmět          
Náboženství Mgr. Cornelia Kratochvílová Úterý 13:05-13:50 1. stupeň    


Budova se otevírá
 pro žáky v 7.25 hod.

Zvonění

V 7.40 hod. musí být žák ve třídě.

Začátek vyučování: 7.45 hod.

Délka vyučovací hodiny: 45 min.

Sled vyučovacích hodin:

1. hod.               7.45 – 8.30

2. hod.               8.40 – 9.25

3. hod.               9.40 – 10.25

4. hod.             10.35 – 11.20

5. hod.             11.30 – 12.15

6. hod.             12.25 – 13.10

úterý

7. hod.             13.05 – 13.50

8. hod.             13.55 – 14.40

čtvrtek

7. hodina         12.45 – 13.30

8. hodina         13.40 – 14.25

 

Počty žáků

Počty žáků k 1 .9. 2017

Počty žáků dle obcí 

Hovorové hodiny

První společné třídní schůzky se uskuteční 11. 9. 2017 v 16 hodin  celý II. stupeň.

Celý I. stupeň již v 15 hodin

Konzultační hodiny vždy v 15-17 hod

  • 13. 11. 2017  Tento den se uskuteční i poradenský den k volbě středních škol od 16 do 18 hodin.
  • 8. 1. 2018
  • 9. 4. 2018
  • 11. 6. 2018

 

Prázdniny

Začátek školního roku – 1. 9. 2017

Podzimní – 26. 10. 2017 – 27. 10. 2017

Vánoční – 23. 12. 2017 – 02. 01. 2018

Pololetní – 02. 02. 2018

Jarní – 05. 02. 2018 –09. 02. 2018

Velikonoční – 29. 03. 2018 – 30. 03. 2018

Konec školního roku – 29. 6. 2018