Školní rok 2016/17

Rozvrhy tříd zde

pro rozvrhy jednotlivých tříd si přepínejte jejich název v rozbalovacím políčku

následující informace budou postupně aktualizovány

Nabízené kroužky

Florbal – Mgr. Jiří Černý

Ruční práce – Mgr. Jitka Hořáková

Přírodopisně – turistický – Mgr. Gabriela Kadlecová

Dějepisný kroužek – Mgr. Zdeňka Müllerová

Reedukační kroužek na podporu žáků s SVP – Mgr. Lenka Secká, dle doporučení PPP

Příprava na přijímací zkoušky z M – Mgr. Renata Záhorská

Angličtina pro MŠ – Mgr. Martina Zmeškalová

Příprava na přijímací zkoušky z Čj – Mgr. Zdeňka Müllerová

Dramatický kroužek – Elena Uhrová

Tematické výtvarné dílny pro rodiče s dětmi – Mgr. Irena Matušková

Konzultace

Konzultace Čj Zálešáková St 12.15 6. B
Konzultace M Záhorská Út  7.00 a Čt 13.15 9., 7. roč.
Konzultace M Králíková Út (St) 7.00 7., 9.
Konzultace Př, Ch Kadlecová Čt 7.15 7., 8., 9.
Konzultace AJ Zmeškalová Čt 12.15
Konzultace AJ Zmeškalová Čt 13.10
Konzultace ČJ Müllerová  po domluvě
Konzultace I Matušková  Po 7.oo
Konzultace 1. stupeň Matušková  dle potřeby
Konzultace Aj Fridrichovská  Čt 12.15 a 13.10
Konzultace Čj Fridrichovská  Čt 13.10  6. A
Konzultace Nj Rampulová  Čt 12.15

Zvonění

Budova se otevírá pro žáky v 7.25 hod.

V 7.40 hod. musí být žák ve třídě.

Začátek vyučování: 7.45 hod.

Délka vyučovací hodiny: 45 min.

Sled vyučovacích hodin:

1. hod.               7.45 – 8.30

2. hod.               8.40 – 9.25

3. hod.               9.40 – 10.25

4. hod.             10.35 – 11.20

5. hod.             11.30 – 12.15

6. hod.             12.25 – 13.10

úterý

7. hod.             13.05 – 13.50

8. hod.             13.55 – 14.40

čtvrtek

7. hodina         12.45 – 13.30

8. hodina         13.40 – 14.25

 

Počty žáků

Počty žáků k 1 .9. 2016

Hovorové hodiny

První společné třídní schůzky se uskuteční 12. 9. 2016 v 16 hodin  celý II. stupeň.

Celý I. stupeň již v 15 hodin

Konzultační hodiny vždy v 15-17 hod

  • 14. 11. 2016  Tento den se uskuteční i poradenský den k volbě středních škol od 16 do 18 hodin.
  • 9. 1. 2017
  • 10. 4. 2017
  • 12. 6. 2017

Prázdniny

Začátek školního roku – 1. 9. 2016

Podzimní – 26. 10. 2016 – 27. 10. 2016

Vánoční – 23. 12. 2016 – 02. 01. 2017

Pololetní – 3. 02. 2017

Jarní – 13. 03. 2017 –19. 03. 2017

Velikonoční – 13. 4. 2017 – 14. 04. 2017

Konec školního roku – 30. 6. 2017