Zaměstnanci školy

Mateřská škola

 • Mgr. Doležalová Alena, vedoucí učitelka mateřské školy
 • Vrzalová Marie, učitelka
 • Antlová Svatava, učitelka
 • Steinochova Kristýna, učitelka
 • Zmeškalová Ludmila, učitelka
 • Kvardová Jitka – pracovnice pro výdej stravy, uklizečka
 • Jírová Zdeňka – uklizečka

Učitelé

 • Mgr. Zálešáková Milada, ředitelka školy – milada.zalesakova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Šimerlová Dana, zástupce ředitelky – dana.simerlova@zsostrovacice.cz
 • RNDr. Nováková Hana, výchovná poradkyně, hana.novakova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Šnajderová Lucia, školní psycholog, psycholog@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Božková Soňa, třídní 8. A – sona.bozkova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Brychtová Markéta, třídní 7. A – marketa.brychtova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Černý Jiří, třídní 7. B – jiri.cerny@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Doleželová Iva, třídní 3. A, 5. A – iva.dolezelova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Hořáková Jitka 
 • Mgr. Kadlecová Gabriela, třídní 9. B – gabriela.kadlecova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Králíková Renata – renata.kralikova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Kupka David, david.kupka@zsostrovacice.cz
 • Kučerová Radka, vychovatelka družiny
 • Mgr. Radovan Křivánek, třídní 9. A – radovan.krivanek@zsostrovacice.cz, metodik prevence
 • Mgr. Matušková Irena, třídní 2. A, 4. A – irena.matuskovaZAVINÁČzsostrovacice.cz
 • Mgr. Müllerová Zdeňka, zdenka.mullerova@zsostrovacice.cz, zástup třídnictví pro 6. A
 • Mgr. Kratochvílová Cornelia, třídní 6. A – cornelia.kratochvilova@zsostrovacice.cz, do konce školního roku zástup Mgr. Jiří Horňáček
 • Mgr. Secká Lenka, třídní 1. A – lenka.secka@zsostrovacice.cz
 • Uhrová Elena, vychovatelka družiny, vedoucí školního klubu, zástup v době nemoci zástup ing. Iveta Nováková
 • Mgr. Záhorská Renata, třídní 6. B – renata.zahorska@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Zmeškalová Martina, třídní 8. B – martina.zmeskalova@zsostrovacice.cz

Jídelna

 • Kalová Marcela, vedoucí jídelny
 • Valešová Jaroslava
 • Beránková Jarmila
 • Kolářová Marie

Správní zaměstnanci

 • Procházková Pavlína, ekonomka
 • Kryštofová Jana, školnice, spisová pracovnice
 • Kuklová Jana, uklízečka
 • Kubešová Květoslava, uklizečka
 • Renata Ostřížková – uklizečka
 • Kryštof Martin, údržbář