Zaměstnanci školy

Mateřská škola

  • Zmeškalová Ludmila, vedoucí učitelka –  ludmila.zmeskalova@zsostrovacice.cz
  • Vrzalová Marie, učitelka
  • Antlová Svatava, učitelka
  • Steinochova Kristýna, učitelka
  • Kvardová Jitka – pracovnice pro výdej stravy, uklizečka
  • Dagmar Přibylová – uklizečka

Učitelé

  • Mgr. Zálešáková Milada, ředitelka školy – milada.zalesakova@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Šimerlová Dana, zástupce ředitelky – dana.simerlova@zsostrovacice.cz
  • RNDr. Nováková Hana, výchovná poradkyně, hana.novakova@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Soňa Božková, třídní 7. A – sona.bozkova@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Černý Jiří, třídní 6. B – jiri.cerny@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Brychtová Markéta, zástup za paní učitelku Mgr. Fridrichovskou Kateřinu od ledna 2017, třídní 6. A – marketa.brychtova@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Hořáková Jitka – jitka.horakova@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Kadlecová Gabriela, třídní 8. B – gabriela.kadlecova@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Králíková Renata – renata.kralikova@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Kratochvil Zdeněk, preventista – zdenek.kratochvil@zsostrovacice.cz, k 30. 4. 2017 ukončil pracovní poměr
  • Mgr. David Kupka, nastoupil za pana učitele Kratochvila od 1. 5. 2017, david.kupka@zsostrovacice.cz
  • Kučerová Radka, vychovatelka družiny
  • Mgr. Radovan Křivánek, od 1. 2. 2017 třídní 8. A – radovan.krivanek@zsostrovacice.cz, od 1. 5. 2017 metodik prevence
  • Mgr. Matušková Irena, třídní 1. A – irena.matuskovaZAVINÁČzsostrovacice.cz
  • Mgr. Müllerová Zdeňka, třídní 9. A – zdenka.mullerova@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Rampulová Cornelia, třídní 2. A, 4. A – cornelia.rampulova@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Secká Lenka, třídní 3. A, 5. A – lenka.secka@zsostrovacice.cz
  • Uhrová Elena, vychovatelka družiny
  • Mgr. Záhorská Renata, třídní 9. B – renata.zahorska@zsostrovacice.cz
  • Zmeškalová Ludmila, vedoucí MŠ, vychovatelka školního klubu – ludmila.zmeskalova@zsostrovacice.cz
  • Mgr. Zmeškalová Martina, třídní 7. B – martina.zmeskalova@zsostrovacice.cz

Jídelna

  • Kalová Marcela, vedoucí jídelny
  • Valešová Jaroslava
  • Beránková Jarmila
  • Kolářová Marie

Správní zaměstnanci

  • Procházková Pavlína, ekonomka
  • Zmeškalová Ludmila, spisová pracovnice
  • Kryštofová Jana, školnice, spisová pracovnice
  • Kuklová Jana, uklízečka
  • Kubešová Květoslava, uklizečka
  • Renata Ostřížková – uklizečka
  • Kryštof Martin, údržbář