12.6.2017 - Organizace posledních dní školního roku 2016/2017

vložil/a Renata Záhorská

Čtvrtek 22. 6.čtvrtek 29. 6.:

I.     stupeň denně 4 vyučovací hodiny,

úterý 27. 6., středa 28. 6.: předávání učebnic, dokončení třídnických prací,

čtvrtek 29. 6. – program s třídními učiteli, 3 vyučovací hodiny.

II. stupeň od čtvrtka 22. 6. 5 vyučovacích hodin, do pátku 23. 6. se vyučuje podle rozvrhu,

pondělí 26. 6. – sportovní den (pondělí 19. 6. – branný den),

úterý 27. 6., středa 28. 6.: předávání učebnic, dokončení třídnických prací,

čtvrtek 29. 6. – program s třídními učiteli, 3 vyučovací hodiny.

9. r. – ve středu 28. 6. 3 vyučovací hodiny.

Pátek 30. 6. 1. vyučovací hodina pro žáky ZŠ, 2. hod. – rozloučení se žáky 9. r.

Obědy: ve čtvrtek 29. 6. – jsou všichni žáci odhlášeni z oběda, zájemci o oběd se přihlásí individuálně, v pátek 24. 6. taktéž, žáci ŠD oběd mají – (v ŠD v pátek 30. 6. provoz od 8.45 do 13.30 hod.)

Hodnocení š. r. 2016/2017 (výroční zpráva) bude do 30. 9. 2017 vyvěšeno na školních webových stránkách, stejně tak rozpis sešitů a dalších potřeb pro š. r. 2017/2018.