15.6.2018 - Organizace posledních dní školního roku 2017/2018

vložil/a Renata Záhorská

Čtvrtek 21. 6.čtvrtek 28. 6.:

I. stupeň denně 4 vyučovací hodiny,

čtvrtek 28. 6. – program s třídními učiteli, 3 vyučovací hodiny.

II. stupeň od čtvrtka 21. 6. 5 vyučovacích hodin, do pátku 22. 6. se vyučuje podle rozvrhu,

pondělí 25. 6. – branný den

úterý 26. 6., středa 27. 6.: předávání učebnic, dokončení třídnických prací,

čtvrtek 28. 6. – program s třídními učiteli, 3 vyučovací hodiny.

9. r. – ve středu 27. 6. 3 vyučovací hodiny.

Pátek 29. 6. 1. vyučovací hodina pro žáky ZŠ, 2. hod. – rozloučení se žáky 9. r.

Obědy: ve čtvrtek 28. 6. – všichni žáci jsou odhlášeni z oběda, zájemci o oběd se přihlásí individuálně, v pátek 29. 6. taktéž, žáci ŠD oběd mají – (v ŠD v pátek 29. 6. provoz od 8.45 do 14.30 hod.)

Hodnocení š. r. 2017/2018 (výroční zpráva) bude do 30. 9. 2018 vyvěšeno na školních webových stránkách, stejně tak rozpis sešitů a dalších potřeb pro š. r. 2018/2019.