20.3.2018 - OZNÁMENÍ O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

vložil/a Irena Matušková

V pondělí 26. března bude zahájena III. etapa rekonstrukce silnic v Ostrovačicích, v první fázi silnice II/386 v ulici Veveří. Tato silnici bude obousměrně pro veškerou dopravu uzavřena, a to od křižovatky s ulicí Říčanskou po nájezd na dálnici D1 na Brno. Od hřbitova nebude možný ani vjezd do ulice Kníničská.

Ulicí Veveří nebudou projíždět ani autobusy, autobusové zastávky budou přesunuty na náměstí.

Rekonstrukce by měla skončit 25. 5. 2018.

Během rekonstrukce nastanou komplikace v dopravě pro žáky z Veverských Knínic. Dle informací, které nám poskytl zřizovatel, bude možnost dopravy do školy a zpět následující:

ranní linka 153 – beze změny

odjezd po 5. vyuč. hodině – 12:55 linkou 153 z Ostrovačic do Říčan, tam přestup na Vev. Knínice, odjezd 13:00!!!!!

odjezd po 6. vyuč. hodině – linka 402, odjezd 13:47

odjezd po 8. vyuč. hodině (úterý) – linka 402, odjezd 14:47, žákům z Vev. Knínic bude výuka zkrácena o pět minut (viz informace v žákovských knížkách)

Další informace je možné získat na webových stránkách Městyse Ostrovačice, jízdní řády pak na www.kordis-jmk.cz

Mgr. Dana Šimerlová, zást. ředitelky