13.2.2018 - Oznámení termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

vložil/a Irena Matušková

Vážení rodiče,
ředitelství ZŠ a MŠ Ostrovačice oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní
rok 2018/2019 se uskuteční 16. 4. 2018 od 14.00 do 16.00 hodin.
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Platí i pro děti, kterým
byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní
docházky s termínem zahájení povinné školní docházky k 1. 9. 2018.
Co s sebou k zápisu?
• občanský průkaz jednoho z rodičů
• rodný list dítěte
Uvažujete o odkladu školní docházky o jeden rok?
V souladu se Školským zákonem je třeba dodržet tento postup:
1. Vyzvednout žádost o odklad školní docházky
2. Vyplněnou žádost odevzdat vedení školy nejpozději v den zápisu, tj. do
16. 4. 2018. Žádost o odklad školní docházky bude doložena odborným
posouzením oprávněnosti odkladu, a to odborným lékařem a rovněž
příslušným školským poradenským zařízením .
3. Ředitelka školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní
docházky o jeden rok.