13.11.2018 - Přerušení provozu mateřské školy o vánočních prázdninách

vložil/a Irena Matušková

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace jako správní orgán příslušný podle §165 odst.2 písmene i) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení přerušuje po projednání se zřizovatelem v souladu s ustanovením §3, odst.1 vyhlášky č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, provoz mateřské školy v termínu od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019.

Mateřská škola bude opět v provozu od 2. 1. 2019.