14.5.2018 - Přerušení provozu mateřské školy

vložil/a Renata Záhorská

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace jako správní orgán příslušný podle §165 odst.2 písmene i) zákona č.561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

p ř e r u š u j e

po projednání se zřizovatelem v souladu s ustanovením §3, odst.1 vyhlášky č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, provoz mateřské školy v termínu od 9. 7. do 24. 8. 2018.

Zahájení nového školního roku 2018/2019 je v pondělí 3. 9. 2018.