12.3.2019 - Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách

vložil/a Irena Matušková

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace jako správní orgán příslušný podle §165 odst.2 písmene i) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení p ř e r u š u j e po projednání se zřizovatelem v souladu s ustanovením §3, odst.1 vyhlášky č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, provoz mateřské školy v termínu od 8. 7. do 23. 8. 2019.
Zahájení nového školního roku 2019/2020 je v pondělí 2. 9. 2019