9.1.2018 - Přijímací zkoušky a žáci s SVP

vložil/a Renata Záhorská

Vážení rodiče,

zveřejňujeme stanovisko PPP Brno k zohlednění u přijímacího řízení. Jedná se o děti se starým vyšetřením v PPP.

Podle této informace původní dokument nestačí a je potřeba tyto děti zařadit minimálně do 2. stupně PO, aby byly zohledněny. Pozitivní zpráva je, že tyto děti nemusí být znovu vyšetřeny, ale budeme jim vystavovat dodatek/doplnění. Aktuálně je potřeba, aby rodiče těchto dětí  (jedná se o žáky, kteří byly vyšetřeni  v 6. nebo sedmém ročníku,  s platnou zprávou a zohledněním dle §16), zavolali do PPP a požádali o vystavení tohoto dodatku.

 

Mgr. Petra Janušová – vedoucí pracoviště, psycholog 

Pedagogicko psychologická poradna Brno

Hybešova 15, 602 00 Brno 

tel. +420 543 426 080 

petra.janusova@pppbrno.cz